Supervision af plejefamilier.

Jeg har selv været plejefamilie i over 20 år. Der har boet mange forskellige børn og unge hos mig, og jeg har en bred erfaring med, hvad der kan være behov for hos:

  • Plejeforældrene
  • De biologiske børn i familien
  • Plejebarnet
  • Den samlede familie
  • Netværket og den øvrige familie
  • Biologiske forældre

Det er en stor omvæltning, når man som familie vælger at åbne sit hjem for et barn – uanset barnets alder. Det kræver meget af alle, og det skubber til strukturen i en i øvrigt velfungerende familie.

De børn og unge, der i dag anbringes i plejefamilie, er langt mere behandlingskrævende end for få år siden. De fleste plejeforhold går heldigvis godt, mens andre har store vanskeligheder.

Jeg tilbyder supervision til Jer som plejefamilie, med udgangspunkt i, at alle vil det bedste for alle børn i familien. For at det kan lykkes godt, er det vigtigt, at I som de voksne får dannet rammen for Jeres samarbejde om plejebarnet og Jeres familie, så der er et fælles udgangspunkt. I er de vigtigste i Jeres børns liv.

Jeg har erfaring med at måtte opsige en plejeaftale og den personlige og relationelle proces med/til barnet, der både ligger forud og kommer efterfølgende.

I kan vælge at “ha’ noget på” til hver gang, eller vi kan mikse det med input fra mig om et i forvejen aftalt emne.

Pris: 1200,- kr. – ca. 90 min.