§54 Støtteopgaver

Jeg tilbyder støttefunktion til forældre, der har fået anbragt deres barn/børn.

Min mangeårige erfaring i socialt arbejde med netop disse familier giver mig den bedst tænkelige indfaldsvinkel til arbejdet og samarbejdet med anbragte børns biologiske forældre.

Jeg arbejder ud fra barnets behov og perspektiv, men med indsigt og forståelse for forældrenes situation med sorg, sårbarhed, tab og afmagt, hvoraf bl.a. vrede kan være den mest synlige medspiller i samarbejdet med forvaltningen.

Jeg arbejder ud fra den foreliggende handleplan.

Pris: 

  • Minimum 3 x vederlag – de første 3 måneder dog minimum 4 x vederlag.
  • Kørsel med borgeren er til statens højeste takst.
  • Samtaler af terapi-lignende karakter koster 750,- kr. på session.