Individuel terapi:

 

Vi er som mennesker dagligt i berøring med os selv og andre.

 • Går du og tumler med tanker, der ikke er til at få hold på?
 • Tænker du negativt om dig selv? Om andre?
 • Er du gået i stå i dit liv?
 • Oplever du, at du er meget alene i din hverdag, og at det er et problem for dig?
 • Har du mistet livsretningen?
 • Forfølges du af din fortid?
 • Skaber dine opvækstbetingelser problemer for dig i dit voksenliv?
 • Har du oplevet chok/traumer?
 • Har du været udsat for seksuelle overgreb tidligere i dit liv?
 • Går relationer til egen biologisk familie, venner/veninder, kærester, kollegaer, naboer mv. tit i hårdknude?
 • Har du svært ved at træffe valg?
 • Gentager du samme mønster igen og igen?
 • Har du været udsat for chokerende oplevelser?
 • Er du fanget i to kulturer og har svært ved at finde dit eget udtryk?
 • Har du mistet en ægtefælle, livspartner, kæreste, ven eller veninde?
 • Er du pårørende til en syg – både fysisk og psykisk sygdomme?
 • Med mere…..

Jeg kan tilbyde dig psykoterapi med udgangspunkt i lige netop dine behov. Jeg tilpasser terapien efter dig, dit ståsted i dit liv, og vi finder sammen en vej, der giver mest mening for dig.

Jeg tilbyder også samtaler med børn/unge fra 12 års alderen.

 • Der er udsat for mobning
 • I klemme i forældrenes skilsmisse
 • I fusionerede familier
 • Angst
 • Chok/traume
 • Osv.

I arbejdet med børn/unge anvender jeg bl.a. tegneterapi, Mind-Map, rollespil osv.

Du vil som forælder være indbudt til den første samtale og en afslutningssamtale. De øvrige samtaler foregår alene med barnet/den unge – eller når der i øvrigt er skabt tryghed ved den situation.