Jeg tilbyder:

  • Individuel terapi – også til børn og unge
    • herunder også terapi til dig, der har senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i din barn-/ungdom.
  • Parterapi – parsamtaler
  • Familieterapi og familierådgivning
  • Supervision til plejefamilier
  • Traumebehandling – Chok Release
  • §54 støtteopgaver til forældre med anbragte børn