Hvad er ID-psykoterapi?

Uddannelsen til ID-psykoterapeut er 4 årig og bliver løbende evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut-uddannelser. Der gives mulighed for optagelse i Dansk Psykoterapeutforening – MPF – efter specialeskrivning og certificering.

Uddannelsen er under ledelse af Ole Vadum Dahl.

ID-psykoterapi er integral, hvilket vil sige, at den tænker det hele menneske ind, med alle de facetter i vores liv, der er med til at gøre os til dem vi er. Med andre ord…. den er helhedsorienteret.

ID står for integrativ dynamisk. Som noget helt unikt for uddannelsen, består det teoretiske grundlag af hele 7 forskellige psykologiske retninger:

 • Kognitiv – med udgangspunkt i vores tankemønstre og overbevisninger
 • Psykodynamisk – tager afsæt i vores opvækst og baggrund
 • Systemisk – ud fra vores roller og relationer
 • Adfærdsmæssig – med baggrund i vores handlinger
 • Humanistisk – hvilke kompetencer og ressourcer vi har
 • Eksistentiel – afsæt i  livsværdier, grundlæggende følelser og vilkår
 • Transpersonlig – spiritualiteten inddrages

De psykologise teorier og dertil hørende metoder supplerer hinanden og giver mig som psykoterapeut mulighed for at støtte op om dig og din forandringsproces ud fra dine behov og ønsker med udgangspunkt i dit helt unikke ståsted i dit liv.

Mine metoder er:

 • Samtalen
 • Tegning/kreativitet
 • Familieopstilling
 • Drømmearbejde
 • Blid konfrontation – modstand
 • Ro og indre fokus
 • Kropsfornemmelser/intuition
 • Chok Release

Der kan læses mere om ID-Psykoterapi på www.idacademy.dk