Parterapi og parsamtaler

Som par udfordres vi af dagligdagen, og er der børn i forholdet, er buen ofte spændt til noget nær bristepunktet.

De fleste par er gode til at få snakket om hverdagens udfordringer, og derved kan vejen være banet for at kunne løse det, når de svære ting opstår – for det vil komme.

For rigtig mange – og måske dig/Jer – er det svært, når krisen kradser. Jeg tilbyder derfor mit mellemværende til at I kan få snakket ordentligt sammen og også sammen få fundet en løsning.

Jeres vanskeligheder kan være:

  • Kommunikation
  • Børneopdragelse
  • Fusion af to familiekulturer – sammenbragte familier – børnene/de voksne
  • Skilsmisse
  • Utroskab
  • Justeringer i Jeres relation – “10000 km eftersyn”
  • Intimitet
  • Netværket – din/min biologiske familie
  • Hvad I måtte have brug for……

Jeg kender til de mekanismer, der spiller ind i et parforhold – både fra mig selv og efter mangeårigt arbejde med familier.

Jeg understøtter en fornuftig og anerkendende dialog og giver rum til at tale om de svære ting, der måske aldrig har været sagt. Jeg arbejder ud fra nu’et med rummelighed og tålmodighed med processen og med respekt for, at mennesker er forskellige.

Jeg er selv fraskilt efter mange års samliv. En skilsmisse bør i min optik være det sidste skridt i et parforhold, men det behøver ikke være en dårlig vej at gå. Viser det sig at være nødvendigt for jer, så arbejder jeg, sammen med jer, henimod at få skabt et godt samarbejdsmiljø, hvis der er børn, og i øvrigt at kunne skilles i fordragelighed og med respekt for hinanden.

Venskaber mv.:

Selv de bedste venskabsrelationer kan gå skævt. Er det en vigtig relation kan det være givtigt at få kigget på, hvad der går galt – måske igen og igen.

Vi vil sammen kigge på, hvad det er ved hver af jer, der kommer i spil og finde en vej i at komme videre – enten sammen eller med en kærlig og konstruktiv afsked.

Pris:  1200,- kr. – ca. 70-80 min.

         4400,- kr. for fire forud aftalte sessioner.